perjantai 8. helmikuuta 2013

Kiitettävästi opiskeltua

Syksyn ja talven aikana on tullut opiskeltua aika tiiviiseen tahtiin, mutta tuo työtahti on kannattanut, sillä pääsin kunnialla ja hyvin arvosanoin läpi käyttäytymistieteellisestä eläintenkouluttajan perusopintokokonaisuudesta. Kun sain lopulliset arvosanat ja arvioinnit luettavakseni, pystyin aivan puhtaasti olemaan ylpeä siitä, että suoriuduin opinnoista aivan mahtavilla arvosanoilla, vaikka välillä meinasi usko loppua. Suurin osa opiskelusta painottui iltoihin, jolloin olin saanut lapset nukkumaan ja sain väsyneistä aivoistani vielä puserrettua jotain irti, joten sitäkin suuremmalla syyllä olen erittäin ylpeä suoriutumisestani.

Opinnot koostuivat kolmesta modulista, jotka olivat sisällöllisesti hieman erilaisia. Modulit sisälsivät verkko-opintojen lisäksi luentoja ja käytännön koulutusta lähipäivinä Helsingissä. Opiskelu verkossa ei ollut suinkaan mitään itseopiskelua ja pänttäämistä vaan vuorovaikutteista keskustelua opettajien ja oppilaiden välillä, joka mahdollisti syvällisen asioiden pohtimisen ja oppimisen.

Moduli 1 - Eläinten oppiminen ja kouluttaminen
Ensimmäisessä modulissa käsiteltiin eläinten oppimispsykologiaa laajasti ja modulin työskentely oli jaettu osiin:
-Oppimispsykologia I  
-Välitehtävä 1 
-Oppimispsykologia II
-Välitehtävä 2 
-Käytännön kouluttaminen
-Modulin lopputyö

Oppsy I:ssä tarkasteltiin klassista ja operanttia ehdollistumista, vahvisteita ja rankaisuja, ajoitusta, kriteeriä, vahvistetiheyttä, sekä toiminnan aikaansaamisen keinoja. Tästä osiosta arvosanaksi 4.

Välitehtävä1:ssä piti koota oppsyI:sen asiat eheäksi kokonaisuudeksi, kirjoitusasuna vapaamuotoinen essee. Tästä sain arvosanaksi 4.

Oppsy II:sessa käsiteltiin ärsykekontrollia, keston ja etäisyyden lisäämistä, sekä käytösketjujen kouluttamista. Arvosana 4,5.

Välitehtävä II:ssa oli tarkoitus koota koko eläimen koulutusprosessi vapaamuotoiseksi esseeksi.
Arvosana 4.

Käytännön koulutustehtävissä koulutettiin kaikkia edellä mainittuja asioita, käytännön koulutuksista suoriuduin hyväksytysti. Koulutin mm. Sirille jalan kiertämistä *klik*

Modulin lopputyönä piti suunnitella, toteuttaa ja analysoida jokin vieraalle koiralle koulutettava toiminto. Itse koulutin australianpaimenkoira Rymylle hihnan nostamisen lattialta ja sen luovuttamisen käteeni. Työ piti kirjoittaa esseen muotoon. Lopputyöni koulutusvaiheista sain kursittua kasaan jonkinmoisen VIDEON. Paljonhan tuossa videolla on vielä puutteita omassa toiminnassa, mutta tekemällä oppii ja oppihan tuo koira jotenkuten sen mitä pitikin :) Lopputyön arvosanaksi 4,5.

Moduli 1 kokonaisarvosanaksi sain 4+

Moduli 2 - Koiran lajityypillinen käyttäytyminen
Toinen moduli sisälsi paljon mielenkiintoisia luentoja koirien käyttäytymisestä, lisäksi meidän piti tehdä case-tyyppinen tehtävä kipukäyttäytymisestä, sekä vapaamuotoinen työ koulutustilanteiden turvallisuusnäkökohdista. Lopputyönä piti tehdä rotuessee, joka ei saanut käsitellä oman koiran rotua vaan jotain itselle vieraampaa rotua. Essee piti muodostaa niin, että 2/3 esseestä on tarkasteltu rotua koulutuksellisista näkökulmista. 

Rotuesseeseen valitsin portugalinpodengon, sillä tämä rotu kiehtoo minua valtavasti ja näin pääsin perinpohjaisesti kaivamaan rodusta kaiken mahdollisen tiedon. Haastattelin muutamaa kasvattajaa ja kävin yhden luona myös vierailulla katsomassa tämän kahta podengoa. Rotuesseestä sain arvosanaksi 5- ja kipukäytös, sekä turvallisuustehtävistä hyväksytyn (arvioitiin vain hyväksytty-hylätty).

Moduli 2 arvosanaksi muodostui siis automaattisesti rotuesseestä saatu 5-.

Moduli 3 - Asiakaspalvelu asiakkaan ohjaamisena
Kolmannessa modulissa perehdyttiin ihmisten oppimiseen, pohdittiin erilaisia asiakastilanteita ja asiakkaiden ohjaamiseen erilaisia tapoja. 
Verkkotehtävissä perehdyttiin behavioristiseen ja konstruktiiviseen oppimistyyliin, sekä Yrjö Engenströmin täydellisen oppimisen malliin. Verkkotyöskentelystä sain arvosanaksi 5.
Lopputyönä piti suunnitella, toteuttaa ja analysoida jokin asiakasohjaustilanne, itse pidin kaverilleni perehdytyksen naksutinkoulutuksen aloittamisesta ja perusteista. Lopputyön arvosanaksi sain 4.

Moduli 3 arvosanaksi muodostui 4,5.
-------------------------------------------------
Eläintenkouluttajan perusopintojen kokonaisarvosana 4,5
----------------------------------------------------------

Keväällä ja syksyllä onkin suunnitelmissa jatkaa opintoja hajutyöskentelyn ja ongelmakoiraopintojen parissa :)

Edit: Lisättäköön vielä, että tuo arvosana oikeuttaa jäsenyyteni Eläinkouluttajakiltaan :)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti